15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

USLOVI ZA UPIS 2021/22 GODINA

PROJEKAT “KOZMETOLOGIJA 2021-25”, POPUSTI I POVLASTICE

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu i kao ustanova na kojem se izučava primijenjena kozmetologija jedina u Jugoistočnoj Evropi. Osnovana je 2006. godine u Banjaluci kao Fakultet, a od 2011. godine djeluje kao kao samostalna visokoškolska ustanova i licencirana je iz oblasti primjenjene kozmetologije i estetike.

Na prvom ciklusu studija diplomiralo je dvanaest (12) generacije studenata širom EX Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, i svi su se uglavnom zaposlili u srednjim školama i fakultetima kao stručni predavači, medicinskim ustanovama, wellness centrima, kozmetološkim ustanovama, a možemo se pohvaliti i prvom generacijom specijalista primjenjene kozmetologije i estetike. Program je uslađen sa Bolonjskom deklaracijom i usaglašen sa opštim prihvaćenim međunarodnim standardima.

cosmetology

LICENCIRANI STUDIJSKI PROGRAMI

Koledž posjeduje licence izdatu od strane resornog ministarstva koje uređuje oblast visokog obrazovanja za dva studijska programa, gdje je zastupljeno oko 40% praktične nastave i to:

1- KOZMETOLOGIJA I ESTETIKA 180 ECTS BODOVA (Studij traje tri godine, odnosno šest semestara, sa zvanjem- strukovni kozmetolog - terapeut - estetičar. više

2- SPECIJALISTIČKI STUDIJ- KOZMETOLOGIJA I ESTETIKA 240 ECTS BODOVA (Studij traje četiri godine (osam semestara), odnosno jednu godinu (dva semestra), sa zvanjem:- strukovni specijalista primijenjene kozmetologije i estetike. više

cosmetology

AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

U toku je akreditacija VŠU i studijskog programa kod Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske kojim će naša ustanova dodatno podići svoj nivo obrazovanja.

cosmetology

KO MOŽE UPISATI KOZMETOLOGIJU I ESTETIKU?

Koledž mogu da upišu svi učenici koji su završili četverogodišnje obrazovanje kao i studenti koji su studirali na nekom od srodnih Fakulteta koji imaju pravo na priznavanje ispita nakon upisa na jedan od studijskih programa našeg Fakulteta, o čemu će odlučiti Stručna komisija za priznavanje ocjena. Kriterijumi su:
a) na studijski program kozmetologija i estetika 180 ECTS bodova mogu se upisati lica koja su:
- završila srednje četverogodišnje obrazovanje ili pohađaju ili su završili neki od Fakulteta- Visokih škola.
Za upis je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:
- rodni list, svjedočanstva četiri razreda srednje škole, diploma o završenoj školi i 2 fotografije, potvrdu o prebivalištu.
b) na specijalističke studije 240 ECTS bodova mogu se upisati lica:
- sa završenim srednjim četverogodišnjim obrazovanjem ili završenim srodnim fakultetom ili smjerom- medicinski, tehnološki, prehrambeni, biologija, hemija i sl.
Za upis je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:
- rodni list, svjedočanstva četiri razreda srednje škole, diploma o završenoj školi i 2 fotografije, potvrdu o prebivalištu.

cosmetology

ZAPOSLENOST STUDENATA KOLEDŽA KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE BANJALUKA

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka može se pohvaliti time da veliki broj svršenih diplomaca odmah pronalazi svoje zaposlenje što je danas jako rijedak slučaj.

Uvođenjem ferijalne prakse i pojačavanjem redovne praktične nastave strudenti se od početka studija osposobljavaju za rad na tržištu.

Naša visokoškolska ustanova već 15 godina izvodi praksu na fakultetu i ona prema nastavnom planu i programu zauzima oko 40% nastave, tako da su naši svršeni diplomci nakon studija spremni za tržište što poslodavci jako cijene i traže. Imamo informacije sa terena koji govore da je preko 95 % diplomiranih studenata počelo da radi.

S obzirom da se radi o jako deficitranom zanimanju u cijeloj BiH, ali i regionu veliki je broj zainteresovanih kandidata za upis na osnovne i specijalističke studije je iz godine u godinu sve veći.

Kozmetolog terapeut-estetičer nakon studija može da radi u svim centrima za primijenjenu kozmetologiju: klinikama, banjskim centrima wellness centrima, spa centrima, salonima, sportskim centima, rehabilitovanim centima itd. Sa završenim specijalističkim studijima pored gore navedenih kompetencija svršeni diplomci mogu da rade u školama i na fakultetima u nastavi, što je prvi stručni kadar iz oblasti primjenjene kozmetologije u regionu.

Što se tiče stručnosti i kompetencija kozmetolozi se znatno razlikuju od kozmetičkih tehničara i kursista po tome što iza njihovog praktičnog rada i vještina koje savladaju na fakultetu stoji nauka.

Izučavaju anatomiju, fiziologiju, biohemiju, strane jezike, a veoma su važne kozmeto-terapijske vještine te umjetničke vještine i pedagoški predmeti koje izučavaju. Kozmetolog se sa završenim fakultetom osposobljava da besprijekorno vodi centre za kozmetologiju, salone za njegu tijela i kose, banje, wellnes centre, da primjenjuju složene kozmeto-terapijske procedure kao što su lipoliza, dermomikroabrazija, liduliza, intakutane (inekcione) aplikacije i mnoge druge složene terapije.

cosmetology

IZVOD IZ KOMPETENCIJA KOJE SE STIČU ZAVRŠETKOM STUDIJA:

-uspješno formiranje, opremanje i organizaciju rada ustanova za estetsku njegu,

-pored standardnih, izvodi složene kozmetoterapijske procedure u njezi lica i tijela: mikrodermoabraziju, površinski mehanički i hemijski piling kože, izvođenje hemijskog pilinga različitih vrsta i koncetracija- (glikolna, azelaična, piruvilna, mliječna itd.), aparaturnu vakum, preso i kombinovanu masažu (LPG), jontoforezu, ridulizu, miolifting lica i tijela, laseroterapiju, bioptron terapiju, sonoterapijske procedure u njezi kože i kose, mezoporaciju, intrakutanu i aplikaciju seruma (kolagen, hijaluronin i drugih), mezopen, limfna drenaža (teorijsko, praktično izvođenje i edukacija), primjenu magnetoterapije u primjenjenoj kozmetologiji, metodiku primjene aparaturne hidroterapije, fototerapiju, hromoterapiju (dejstvo, primjena i način aplikacije), radiotalase (teorijsko, praktično izvođenje i edukacija), biostimulativni laser, fotoepilaciju, cavitaciju, ultrazvuk, ultrasondu, darsovalizaciju, IPL epilaciju i trajnu epilaciju,

-određuje produženu preparativnu kozmetoterapijsku njegu (svakodnevnu preparativnu njegu u kućnim uslovima),

-kroz izbornu nastavu osposobljen je da uspješno prenosi stručna znanja učenicima i studentima koji se obrazuju za obavljanje estetskih procedura na različitim nivoima,
-unošenje boje kutano i subkutano pod kožu, tj. iscrtavanje dijelova tijela i lica i mnoge druge procedure.

cosmetology

KOLEDŽ OBEZBJEĐUJE SMJEŠTAJ ZA BRUCOŠE!

Za studente koji su zainteresovani za studije kozmetologije i estetike koja je relativno mlada nauka i samim tim kadar je deficitaran u cijeloj BiH i regionu i brzo se nalazi posao, VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka u akademskoj 2021/22. godini pripremio je niz pogodnosti i popusta za upisane studente.

Od 2015. godine, Upravni odbor i Senat Koledža su donosili odluke da se studentima Koledža omoguće sledeće povlastice:

OBEZBIJEĐENO STANOVANJE U TOKU PREDAVANJA- Koledž u toku predavanja u okviru posebnog paketa školarine obezbjeđuje stanarinu za studente sa mjestom stanovanja udaljenom više od 35 kilometara od Banjaluke.

Ova pogodnost će biti ponuđena i u akademskoj 2021/22. godini. Ovaj program će se realizovati ukoliko bude dovoljan broj studenata (najmanje četiri studenta).

cosmetology

CIJENA ŠKOLARINE I PARTICIPACIJA ZA 2021/22. GODINU

Upravni odbor Visoke škole donio je Odluku o cjenovniku školarine i participacija za 2021/22.godinu kojom je predviđeno da u okviru Projekta „Kozmetologija 2021-25“ cijena školarine za akademsku 2021/22. godinu za PRVU GODINU (BRUCOŠI) je niža za 25% od osnovne cijene školarine.

Cijena je utvrđena za svaku godinu posebno. Plaćanje se može vršiti u jednom ili najviše 15 rata bez kamate.

Upisnina se plaća prilikom upisa svake godine u iznosu od 200,00 KM, a pokriva troškove upisa semestra, upisnih materijala, izradu indeksa i uniforme za praktičnu nastavu, osnovnog paketa literature i osnovnog materijala za praktičnu nastavu.

Konačni paket školarine se utvrđuje na intervjuu prilikom upisa.

cosmetology

PREDUPISNA PRIJAVA U UPIS NA KOLEDŽ

Zainteresovani mogu da ispune predupisnu prijavu koja se nalazi na našoj web stranici te pošalju Fakultetu kako bi smo Vas mogli obavijestiti o terminima upisa i ostalo.

Predupisnu prijavu možete popuniti i lično na Fakultetu.

Prilikom upisa na studije potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
- diplomu završenih studija,
- rodni list,
- fotografije 2x,
- potvrdu o prebivalištu.

Studenti koji prelaze sa druge visokoškolske ustanove potrebno je da dostave pored gore nevedenih dokumenata još:
-uvjerenje o položenim ispitima i
- nastavni plan i program (ovjeren).

cosmetology

Na Koledžu se može studirati redovno i vanredno.

Prilikom upisa na Koledž predviđen je prijemni ispit u vidu razgovora sa studentom i procjenom da li ima sklonosti prema kozmetologiji i estetici.

POPUSTI NA ŠKOLARINU I DRUGE POVLASTICE

Za studente Koledža omogućeni su određeni popusti usklađeni sa Odlukom o visini školarine i participacija u 2021. godini. Po toj Odluci studenti mogu da ostvare popust na osnovu jedne od kategorija:

- DJECA PALIH BORACA,
- DJECA BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA,
- UPLATA CJELOKUPNOG IZNOSA ŠKOLARINE,
- DJECA IZ VIŠEČLANIH PORODICA I PORODICA SA VIŠE STUDENATA,
- STUDENTI POSREDNICI,
- STUDENTI SA IZUZETNIM PROSJEKOM OCJENA,
- POPUST UTVRĐEN ODLUKOM DIREKTORA.
- Visina popusta je utvrđena u rasponu od 5%-10%.

cosmetology

UKRATKO O KOZMETOLOGIJI

PET OSNOVNIH OSOBINA KOLEDŽA KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE:

JEDINSTVEN - prva visokoškolska ustanova iz ove oblasti u Jugoistočnoj Evropi,
STRUKOVNI STUDIJI – jedan od rijetkih u regionu,
PRAKTIČAN - 50% praktične nastave u nastavnom procesu,
ATRAKTIVAN - fakultet koji postaje sve atraktivniji zbog potreba ljudi o brizi za zdravljem i ljepotom,
ZNANJE - vrhunsko nastavno osoblje garantuje visok stepen usvajanja potrebnih znanja.

cosmetology

PET GLAVNIH PREDNOSTI STUDIRANJA NA KOLEDŽU:

BRZO ZAPOSLENJE - deficitaran kadar u BiH i regionu,
OSPOSOBLJENOST - kroz veliki procenat prakse spremni odmah za tržište,
KOMPETENTNOST - spremnost za nadzor nad branšom njege kože i estetike i terapije tijela,
KONKURENTNOST VAN BIH- diplome su priznate van granica BiH,
PRENOŠENJE ZNANJA - nakon završenog fakulteta možete raditi i u školama i na fakultetima kao predavači.

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više