15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

USLOVI ZA UPIS 2022/23 GODINA

Obavještavamo sve kandidate koji su se interesovali za upis na studij kozmetologije koji se izvodi u Visokoškolskoj ustanovi VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banjaluka da je 06.06.2022. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" 

RASPISAN KONKURS za upis u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu studija na DVA STUDIJSKA PROGRAMA:

- kozmetologija i estetika 180 ECTS bodova i 

- kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova.

Dokumenta potrebna za upis studenata iz BiH i Republike Srbije koji se prvi put upisuju u visokoškolsku ustanovu su: 

- diploma o završenom srednjem obrazovanju, te svjedočanstva (za I, II, III i IV razred)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

- dvije fotografije

Dokumenta potrebna za upis studenata koji se prepisuju sa druge visokoškolske ustanove iz BiH ili Republike Srbije su:   

- zahtjev za nastavak školovanja na Koledžu

- ovjeren nastavni plan i program studija sa kojeg se prepisuje

- ispis ocjene sa prethodnog studija

- diploma o završenom srednjem obrazovanju, te svjedočanstva (za I, II, III i IV razred)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

- dvije fotografije

Dokumenta potrebna za upis studenata iz inostrastva (Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i druge zemlje) koji prvi put upisuju  visokoškolsku ustanovu su: 

- dokaz o predaji diplome srednje škole za nostrifikaciju kod resornog ministarstva

- diploma o završenom srednjem obrazovanju, te svjedočanstva (za I, II, III i IV razred)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

- dvije fotografije

Dokumenta potrebna za upis studenata koji se prepisuju sa druge visokoškolske ustanove  iz inostrastva (Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i druge zemlje)  su:   

 - dokaz o predaji diplome srednje škole ili fakulteta  za nostrifikaciju kod resornnih ministarstava,  

- zahtjev za nastavak školovanja na Koledžu,

- ovjeren nastavni plan i program studija sa kojeg se prepisuje,

- ispis ocjene sa prethodnog studija,

- diploma o završenom srednjem obrazovanju, te svjedočanstva (za I, II, III i IV razred),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

- dvije fotografije.

cosmetology

PREDAJA DOKUMENATA I POPUNJAVANJE UPISNOG MATERIJALA se može izvršiti u periodu od 01.08.2022. godine do popune slobodnih mjesta

- OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATI KOJI SU UPLATILI UPISNINU
Mole se kandidati koji su uplatili upisninu u predupisnom roku da se u pisanom elektronskom obliku putem e-maila ili lično kod studentske službe, izjasne o načinu plaćanja školarine i dinamikom kako bi se pristupilo izradi ugovora o studiranju koji će biti potpisan prilikom upisa.
- OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU POSLALI PREDUPISNU PRIJAVU  I OBAVILI INTERVJU
Mole se kandidati koji su dostavili predupisne prijave i bili na intervjuu za upis da prije potpisivanja Ugovora o studiranju i popune materijala za upis- uplate upisninu kako bi se pristupilo narednim koracima. 
OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU POSLALI PREDUPISNU PRIJAVU , A NISU OBAVILI INTERVJU

Mole se kandidati koji su dostavili predupisne prijave, a nisu obavili OBAVEZNI INTERVJU da se u pisanom elektronskom obliku putem e-maila ili lično kod studentske službe obrate za termin intervjua kada će moći završiti svu proceduru oko upisa.
  - OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN ISKAZALI INTERESOVANJE ZA UPIS
Mole se kandidati koji su interesovali za upis da se u što kraćem roku u pisanom elektronskom obliku putem e-maila ili lično kod studentske službe obrate za termin intervjua, kako bi ušli u izbor kandidata za upis.

VAŽNA NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE

Zbog ogranićenog broja mjesta, a sve većeg intersovanja, UPLATA UPISNINE garantuje mjesto na jednom od izabranih studijskih programa. S obzirom na usvajanje zakona u Republici Srbiji i zakonskoj  obavezi da u svakoj ustanovi u Srbiji koja  se bavi kozmetologijom ima zaposlenu osobu sa VSS smjer kozmetologija, interesovanje iz zemalja iz okruženja, a posebno Srbije je veliko. 

Ukoliko želite da upišete kozmetologiju učinite to na vrijeme.

Visokoškolska ustanova u novu akademsku godinu ulazi sa jedinstvenim Projektom "Kozmetologija 2021-25" sa novim (nižim) cijenama školarine, paketom koji obuhvata besplatnu literaturu, besplatan materijal za praktičnu nastavu, te mnoge druge pogodnosti za studente u cilju stvaranja novog koncepta prezentovanja visokog obrazovanja iz oblasti kozmetologije i estetike cijelom svijetu

cosmetology

PREDUPISNA PRIJAVA U UPIS NA KOLEDŽ

Zainteresovani mogu da ispune predupisnu prijavu koja se nalazi na našoj web stranici te pošalju Fakultetu kako bi smo Vas mogli obavijestiti o terminima upisa i ostalo.

Predupisnu prijavu možete popuniti i lično na Fakultetu.

Prilikom upisa na studije potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
- diplomu završenih studija,
- rodni list,
- fotografije 2x,
- potvrdu o prebivalištu.

Studenti koji prelaze sa druge visokoškolske ustanove potrebno je da dostave pored gore nevedenih dokumenata još:
-uvjerenje o položenim ispitima i
- nastavni plan i program (ovjeren).

cosmetology

Na Koledžu se može studirati redovno i vanredno.

Prilikom upisa na Koledž predviđen je prijemni ispit u vidu razgovora sa studentom i procjenom da li ima sklonosti prema kozmetologiji i estetici.

POPUSTI NA ŠKOLARINU I DRUGE POVLASTICE

Za studente Koledža omogućeni su određeni popusti usklađeni sa Odlukom o visini školarine i participacija u 2021. godini. Po toj Odluci studenti mogu da ostvare popust na osnovu jedne od kategorija:

- DJECA PALIH BORACA,
- DJECA BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA,
- UPLATA CJELOKUPNOG IZNOSA ŠKOLARINE,
- DJECA IZ VIŠEČLANIH PORODICA I PORODICA SA VIŠE STUDENATA,
- STUDENTI POSREDNICI,
- STUDENTI SA IZUZETNIM PROSJEKOM OCJENA,
- POPUST UTVRĐEN ODLUKOM DIREKTORA.
- Visina popusta je utvrđena u rasponu od 5%-10%.

cosmetology

UKRATKO O KOZMETOLOGIJI

PET OSNOVNIH OSOBINA KOLEDŽA KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE:

JEDINSTVEN - prva visokoškolska ustanova iz ove oblasti u Jugoistočnoj Evropi,
STRUKOVNI STUDIJI – jedan od rijetkih u regionu,
PRAKTIČAN - 50% praktične nastave u nastavnom procesu,
ATRAKTIVAN - fakultet koji postaje sve atraktivniji zbog potreba ljudi o brizi za zdravljem i ljepotom,
ZNANJE - vrhunsko nastavno osoblje garantuje visok stepen usvajanja potrebnih znanja.

cosmetology

PET GLAVNIH PREDNOSTI STUDIRANJA NA KOLEDŽU:

BRZO ZAPOSLENJE - deficitaran kadar u BiH i regionu,
OSPOSOBLJENOST - kroz veliki procenat prakse spremni odmah za tržište,
KOMPETENTNOST - spremnost za nadzor nad branšom njege kože i estetike i terapije tijela,
KONKURENTNOST VAN BIH- diplome su priznate van granica BiH,
PRENOŠENJE ZNANJA - nakon završenog fakulteta možete raditi i u školama i na fakultetima kao predavači.

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više