15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

O koledžu

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka, od 2006. godine realizuje nastavu na trogodišnjem studijskom programu- kozmetologija i estetika za zvanje kozmetolog – terapeut - estetičar, a od 2015. godine i specijalistički studijski program u kojem obrazuje specijaliste primijenjene kozmetologije i estetike.

Nakon završetka specijalističkih studija diplomci će dobiti 240 ECTS bodova i ponijeti zvanje specijalista primjenjene kozmetologije i estetike, što je potpuno novo zanimanje i zvanje u Jugoistočnoj Evropi, a koje je dosta traženo, a ima vrlo značajne kompetencije. Takođe za brucoše ova visokoškolska ustanova pripremila je značajne novosti koje će olakšati njihovo školovanje i boravak u Banjaluci. Visokoškoska ustanova može se pohvaliti time da veliki broj svršenih diplomaca odmah pronalazi svoje zaposlenje što je danas jako rijedak slučaj. Prema riječima osnivača i direkorice Koledža Jane Marinković Nikoletić uvođenjem ferijalne prakse i pojačavanjem redovne praktične nastave strudenti se od početka studija osposobljavaju za rad na tržištu.

cosmetology

„Drago nam je da su prepoznati napori naše visokoškolske ustanove koja već 10 godina izvodi praksu na fakultetu i ona prema nastavnom planu i programu zauzima oko 40% nastave, tako da su naši svršeni diplomci nakon studija spremni za tržište što poslodavci jako cijene i traže. Imamo informacije sa terena koji govore da je preko 95 % diplomiranih studenata počelo da radi“, rekla je Marinković Nikoletić. S obzirom da se radi o jako deficitranom zanimanju u cijeloj BiH, ali i regionu, veliki je broj zainteresovanih kandidata za upis na osnovne i specijalističke studije i iz godine u godinu je sve veći.

Kozmetolog terapeut-estetičer nakon studija može da radi u svim centrima za primijenjenu kozmetologiju: klinikama, banjskim centrima wellness centrima, spa centrima, salonima, sportskim centima, rehabilitovanim centima itd. Sa završenim specijalističkim studijima pored gore navedenih kompetencija svršeni diplomci mogu da rade u školama i na fakultetima u nastavi, što je prvi stručni kadar iz oblasti primjenjene kozmetologije u regionu.

cosmetology

Što se tiče stručnosti i kompetencija kozmetolozi se razlikuju od drugih upravo po tome što njihove kompetencije odgovaraju najsavremnijim dostignućima u primijenjenoj kozmetologiji jer pored praktičnih znanja iza njih stoji vrlo kvalitetni naučni dio znanja. Pored predkliničkih izučavaju i kliničke medicinske predmete kao i sukostručne i stručno-aplikativne predmete na najvišem evropskom i širem nivou, a tu su i opšte obrazovni predmeti tipa stranih jezika, umjetnički predmeti i opšte društveni predmeti.

„Kozmetolog se sa završenim fakultetom osposobljava da besprijekorno vodi centre za kozmetologiju, salone za njegu tijela i kose, banje, wellnes centre, da primjenjuju složene kozmeto-terapijske procedure kao što su lipoliza, dermomikroabrazija, liduliza, intakutane (inekcione) aplikacije i mnoge druge složene terapije, što kadar sa srednjom školom, a pogotovo kursom ne bi smio da radi."

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više