15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Saradnja

Strategija razvoja Visoke škole između ostalog predviđa aktivnosti na međunarodnim aspektima rada Koledža. Originalna strategija između ostalog je imala za cilj da ojača međunarodnu poziciju Koledža, a naročito je podrazumjevala uspostavljanje bilateralnih odnosa sa inostranim visokoškolskim ustanovama i drugim institucijama kako bi se omogućila razmjena akademskog osoblja i studenata.

Koledž je uspostavio veze sa drugim inostranim visokoškolskim ustanovama i institucijama sa kojima ima zaključene ugovore o saradnji.

cosmetology

Pomenuti sporazumi o bilateralnoj saradnji zaključeni sa drugim visokoškolskim ustanovama nisu mrtvo slovo na papiru, već se realizuju u praksi prevashodno kroz razmjenu nastavnog osoblja. Nastavno osoblje sa drugih visokoškolskih ustanova donosi nova znanja i iskustva čime nadopunjuju i osavremenjuju proces rada na Koledžu. Shodno ovome, Koledž je organizovao posjete doktora, koji su održali stručna predavanja studentima o tretmanu mezoterapije, mezoporacije, korištenju ultrazvučne sonde i mezopena, čiju aplikaciju i primjenu studenti rade na praktičnoj nastavi.

Visoka škola ima potpisane sporazume sa sledećim visokoškolskim ustanovama:
- Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd,
- Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija,
- Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija Beograd,
- Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet Novi Sad,
- Univerzitet Bijeljina.

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više