15 GODINA
u visokom obrazovanju!

Saradnja

Strategija razvoja Visoke škole između ostalog predviđa aktivnosti na međunarodnim aspektima rada Koledža. Originalna strategija između ostalog je imala za cilj da ojača međunarodnu poziciju Koledža, a naročito je podrazumjevala uspostavljanje bilateralnih odnosa sa inostranim visokoškolskim ustanovama i drugim institucijama kako bi se omogućila razmjena akademskog osoblja i studenata.

Koledž je uspostavio veze sa drugim inostranim visokoškolskim ustanovama i institucijama sa kojima ima zaključene ugovore o saradnji.

cosmetology

Pomenuti sporazumi o bilateralnoj saradnji zaključeni sa drugim visokoškolskim ustanovama nisu mrtvo slovo na papiru, već se realizuju u praksi prevashodno kroz razmjenu nastavnog osoblja. Nastavno osoblje sa drugih visokoškolskih ustanova donosi nova znanja i iskustva čime nadopunjuju i osavremenjuju proces rada na Koledžu. Shodno ovome, Koledž je organizovao posjete doktora, koji su održali stručna predavanja studentima o tretmanu mezoterapije, mezoporacije, korištenju ultrazvučne sonde i mezopena, čiju aplikaciju i primjenu studenti rade na praktičnoj nastavi.

Visoka škola ima potpisane sporazume sa sledećim visokoškolskim ustanovama:
- Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd,
- Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija,
- Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija Beograd,
- Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet Novi Sad,
- Univerzitet Bijeljina.

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. pročitaj više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu. pročitaj više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata... pročitaj više