15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Profesor Marinko Savić

Ime i prezime Profesora: Marinko Savić

Mjesto rođenja: Babice, Lukavac

Datum rođenja: 03.05.1970.

E-mail: marinkosavic055@gmail.com

Obrazovanje:

Učiteljski fakultet , Univerzitet Istočno Sarajevo.

2007. Magisterij: Filozofski fakultet , Univerzitet Istočno Sarajevo, oblast: Pedagogija,
Tema magistarskog rada: “Pedagoško-psihološka obilježja učenika kao faktor izostajanja sa nastave”

2012. Doktorat: Filozofski fakultet , Univerzitet Istočno Sarajevo,
Tema doktorske disertacije: ''Funkcija škole u otkrivanju, suzbijanju i prevenciji poremećaja u ponašanju učenika''

Publikacije:

A) Monografije:
1. Pedagoške osnove kvalitetne škole, (2018), Visoka škola za kozmetologiju i estetiku Banjaluka;
2. Podrška inkluziji, (2014), Zvod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo;
3. Izostajanje sa nastave, (2008), Fakultet za političke i društvene nauke Banjaluka;
B) Radovi objavljeni u časopisima:
1. (2008) Škola kao faktor asocijalnog ponašanja, Direktor, Beograd
2. (2008) Porodica – pedagoški izazov, Obrazovna tehnologija br. 3-4 Beograd
3. (2009) Didaktički-metodičke osnove domaćeg zadatka, Nastava, br 1-2, Republički pedagoški zavod
4. (2015) Multimedijalna nastava i učenje, Nastava, Republički pedagoški zavod Republike Srpske
5. (2015) Pisano izražavanje učenika osnovne škole, Nastava, Republički pedagoški zavod Republike Srpske
Radovi objavljeni na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda:
1. Pisano izražavanje
2. Pedagoško-psihološke kompetencije nastavnika
3. Verbalna nastava
4. Didaktičko-metodičke osnove domaće zadaće

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više