SPECIJALISTIČKI STUDIJI

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA VŠ ,,KOLEDŽ KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE,,Banja Luka

 

  • KOZMETOLOGIJA I ESTETIKA 240ECTS

 

Specijalistički studiji- traju jednu* ili četiri godine.

 

Specijalistički studijski program- Kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova dobio je dozvolu za rad 2015. godine i sprovodi se od te godine. Nakon završetka specijalističkih studija diplomci će dobiti diplomu sa 240 ECTS bodova i ponijeti zvanje specijalista primjenjene kozmetologije i estetike, što je potpuno novo zanimanje i zvanje u Jugoistočnoj Evropi, a koje je dosta traženo, a ima vrlo značajne kompetencije.
Na novi studijski program mogu se upisati učenici koji su završili srednju četverogodišnju školu ili studenti sa završenim trogodišnjim srodnim studijskim programom, a poseban akcenat je na oblasti kozmetologije kao što su studiji kozmetologije i estetike u Banjoj Luci i odsjeka Visokih zdravstvenih škola strukovnih studija u regionu čiji svršeni diplomci mogu nastaviti studije u Banjaluci.
Upisati se mogu svi koji su završili medicinski ili tehnološki fakultet te srodni odsjek  na nekim drugim univerzitetima. Imamo interesovanje studenata iz Beograda, Podgorice i drugih gradova za upis sprecijalizacije jer je ovo jedini studiji iz kozmetologije sa 240 ECTS bodova u regionu i logičan je nastavak studija svima koji su završili trogodišnje studije da napreduju u oblasti primjenjene kozmetologije.
S obzirom da se radi o jako deficitranom zanimanju u cijelom regionu veliki je broj zainteresovanih kandidata za upis, te su svake godine kvote puno manje od stvarnih potreba tržišta.
Nakon završetka studijskog programa - Kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova studenti će steći kompetencije za rad na složenim kozmeto-terapijskim procedurama, donošenja kozmetičkih dijagnoze, rad na složenim aparatima i preparatima, a zaposlenje mogu naći u srednjih stručnim školama, fakultetima, apotekama, banjama, welnes centrima, kozmetološkim centrima i dr. 
Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade, ali odakle nam sve više dolaze i studenti (Slovenija, Hrvatska, Poljska, Švajcarska)“, rekli su na ovoj visokoškoslkoj ustanovi.

PREPIS: Studentima koji su završili neki od srodnih studijskih programa mogu se priznati položeni ispiti sa matične visokoškolske ustanove što radi Stručna komisija Koledža.

 

Prilog: Studijski program


Predupisne prijave: slati na fakultetkozmetologijeestetike@gmail.com.