15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Profesor Dejan Mitrašinovic

Ime i prezime Profesora: Dejan Mitrašinović

Obrazovanje:

1994. : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, oblast: Medicina

2001. Specijalizacija: Vojno-medicinska akademija, Beograd, oblast: Fizikalna medicina i rehabilitacija.

2010.Doktorat: Medicinski fakultet u Kragujevcu, oblast: Medicina

Izbori i zvanja:

2011. : Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, oblast:Fizikalna medicina i rehabilitacija

Publikacije:

1. Mitrasinovic D. , Milojevic M. : Dijagnostika za primenu manuelnih tehnika, Skripta za specijalisticke studije, VZS, Beograd, 2013
2. Stankovic T. , Mitrasinovic D. : Bazicne metode i tehnike manuelne terapije, Skripta za specijalisticke studije, VZS, Beograd, 2013.
3. Mitrasinovic A. , Kolar J. , Radak S. , Nenezic D. , Kupresanin I. , Aleksic N. , Babic S. , Tanaskovic S. , Mitrasinović D. , Radak D. : Ultrasonografic monitoring of hemodynamic parameters in symptomatic and asymptomatic patients with high-grade carotid stenosis prior and following carotid endarterectomy. Vojnosanit Pregl. 2012 May;69(5):399-404. Serbian.
4. Grbic G. , Djokic D. , Kocic S. , Mitrašinović D. , Rakic L. , Prelevic R. , Krivokapic Ž. , Miljkovic S. : Influence of demographic and socioeconomic characteristics on the quality of life. SrpArhCelokLek. 2011 May-Jun;139(5-6):360-5. Serbian.
5. Miljkovic S. , Djokic D. , Djukic-Dejanovic S. , Mitrasinović D. , Grbid G. , Radosavljevic-Svetozarevic J. , Prelevid R. , Krivokapid Z. , Visnjid A. : Characteristics of reproductive health of women in their generative age. SrpArhCelokLek. 2011 JanFeb;139(1-2):44-51. Serbian.
6. Mitrašinovic D. , koautor : Uticaj demografskih i socijalno-ekonomskih karakteristika na kvalitet zivota, Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo
7. Mitrašinovic D. , koautor : Obelezja reproduktivnog zdravlja zena u generativnom periodu, Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 2012.
8. Mitrašinovic D. , koautor : Cinioci koji odredjuju najznacajnije karakteristike reproduktivnog zdravlja,Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 2012.
9. Mitrašinovic D. , koautor : Stavovi i ponasanje studenata Medicinskog fakulteta u vezi sa reproduktivnim zdravljem, Materia Medica 2009; vol. 25(No.1)
10. Mitrašinovic D. , koautor : Pracenje hemodinamijsih vertebrobazilarnog i kontralateralnog karotidnog sliva kod stenookluzivne karotidne bolesti pre i posle endarterektomije, Medical investigations 2007. vol. 41 ( No.2):19-22

Projekti:

Zdravlje nacije: Uticaji ravnih stopala i deformiteta kičme u populaciji dece izmedju 7 i 13 godina.

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više