Profesor Miljković Suzana

 

Lični podaci

Prezime i ime

Profesora:

Miljković Suzana

Mjesto rođenja:

Datum rođenja :

Državljanstvo:

Trebinje, BiH

31.01.1980.

Kućna adresa :

Telefon :

E-mail:

011/308 50 90 i 060/5535 001

suzanam@beotel.rs

Adresa na poslu:

Telefon:

Mjesto stalnog boravka :

OBRAZOVANJE

1986.

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

1991.

Specijalizacija

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, oblast: Kozmetologija,

Tema rada: “Ispitivanje oslobađanja ekstrakta ćelija trofoblasta iz različitih vehikuluma”

1997.

Magisterij

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, oblast: Kozmetologija,

Tema rada: “Ispitivanje zaštitnog efekta titandioksida u emulzijama V/U, in vitro”

2006.

Specijalizacija

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, oblast: Farmaceutski marketing i menadžment, Tema rada: “Projekti promocije zdravlja – studija slučaja: zdravstvena edukacija u promociji zaštite od sunca”

2010.

Doktorat

Multidisciplinarni studiji, Univerziteta u Beogradu,

Tema doktorske disertacije: “Istraživanje uticaja preventivne zaštite od UV zračenja kao uzročnika raka kože i drugih oboljenja na adolescentima”

IZBORI U ZVANJA

2011.

Docent

Evropski univerzitet u Beogradu.

2003.

Primarijus

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

2001.

Istraživačsaradnik

Medicinski fakultet, Univerziteta u Nišu, predmet: Biohemija

PUBLIKACIJE

1. Miljković S, Bojović B, Koruga Đ. Uvod u biomedicinskuhronodinamiku (monografija), DonVas Beograd 2015.

2. Dikić N. (urednik), KostićVučićević M, Anđelković M, VukašinovićVesić M, Miljković S, Miljković A, Milinković Z. Intolerancijanahranu u sportu. Praktičnivodič. Centarzasportskuishranu i suplementaciju, Udruženjeza medicine sporta i AntidopingagencijaRepublikeSrbije, Beograd 2015.

3. Miljkovic S., Baljozovic D., Krajnovic D., TasicLj., Sbutega Milosevic G.: The impact of education on adolescents sun behavior: experiences from Serbia, SrpArhCelokLek 142 (5-6), 330-336. 2014. M23

4. Milјković S., Krajnović D., SbutegaMilosević G.: Izvoriinformisanjaroditelјa o potencijalnimštetnimefektima UV zračenja i ponašanje u vezisazaštitomdeceodSunca, 1. Međunarodnikongreshigijene i preventivne medicine, Preventivnamedicinakao stub narodnogzdravlјa, Beograd, Srbija, 22-24 Maj 2013, 245-246, 2013. M34

5. Milјković S. (urednik): 5. konferencija Marketing u farmaciji, Farmaceutskadelatnost u vremekrize, Zbornikradova, Abedocd.o.o., Beograd, 2012 . M66

6. Papić-Obradović M., Milјković S., Matija L., Muncan J., Koruga D.: Nanotehnološkemetode i tehnike u medicinskojdijagnostici i terapiji, 2. Kongresdoktora medicine RepublikeSrpske, BanjaVrućica, Teslić, 26-29 Maj 2011, 1-12, 2011. M64

7. Koruga D., Miljkovic S., Ribar S,.Matija L., Kojic D.: Water hydrogen bonds study by Opto-Magnetic Fingerprint, ActaPhysicaPolonica 5 (117), 777-781, 2010. M23

8. Nikolic D, Stanimirovic V, Nikolic A, Mircic A, Miljkovic S.: Ggreat benefits of epiluminescence microscopy in early diagnosis of melanoma in situ in serbia. pigment cell & melanoma research 6 (23), 904-905, 2010.M34

9. Milјković S.: Toksičnostnanočesticaneorganskihfiltarazazaštituodsunca, 5. SimpozijumUlogafarmaceuta u promocijizaštitekože od UV zračenja, Simpozijum UFV, 22. Maj, Beograd, Srbija, Zbornikradova, str. 20-25, 2010. M63

10. Krajnović D., Milјković S., Tadić I., Lakić D., Petrić M., TasićLj.: Oglašavanjedijetetskihsuplemenata - regulatorni, etički i zdravstveniaspekti, 2. Kongres o dijetetskimsuplementimasameđunarodnimučešćem, Suplementacija u službizdravognačinaživota, Beograd, Zbornikapstrakata, str. 41-43, 2009. M64

11. Papić-Obradović M., Milјković S., Matija L., Muncan J, Koruga D.: Osnovenanomedicine, Enbriologija, farmakologija, nanotehnologija, Nauka Beograd, 2009. M42

12. Miljković S.: “Fitopreparatisaantioksidacionimdelovanjem - dijetetskisuplementi i tradicionalnilekovi” u: “Oksidativni stress. Slobodniradikali. Prooksidansi. Antioksidansi.”,autor i urednikMirjana M. Đukić, Mono i Manjana, Beograd 2008.

13. Miljković S.: “Uživajnasuncu, alibezbedno!” Uputstvozapravilnoponašanjenasuncu.” Brošura, DruštvoSrbijezaborbuprotivraka, Beograd i Centarzaneguzdravblja i lepote, Beograd, 2007.

14. Milјković S.: SrebrnamedalјasalikomNikoleTesle, zapronalazakNutraskinanticelulit gel, IzložbaPronalazaštvo Beograd 2003, broj 033/03, Beograd, 9.5.2003., Savezpronalazača i autoratehničkihunapređenjaBeograda, 2013 . M81

15. Mijatović Z., ČonkićLj.,Miljković S.: “UV zračenje - izvori,osobine, efekti, zaštita” Priručnik, Prirodno-matematičkifakultet, Novi Sad, 2002.

16. Miljković S.: “Sunčanje, da ili ne”. monografijaPerollod.o.o Beograd, 1999.

PROJEKTI

1. Fullerenes application in nano-pharmacy and nano-cosmetics, NANOWORLD-MEDICITY, MEDICITY Nottingham, UK 2015-2017.

2. Nanophotonics and brain activity regulation, NANO-LENS - MEDICITY, MEDICITY Nottingham, UK 2014-2015.

3. Međunarodnnedoktorskestudijeiz biomedicine - ECPD, Evropskicentarzamir i razvoj, Univerzitet UN-a, -Osnovenanomedicine-, Pula, Hrvatska, 28.-30.6 .2013.

4. Projekatedukacijezaroditelje, vaspitače i sestrepreventivnezdravstvenezaštite u predškolskimustanovama ˂ Suncei mi - prijatelji! ˃, 2012. DruštvoSrbijezaborbuprotivraka i Centarzaneguzdravlja i lepote, Beograd