15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Profesor Nevena Lazarević

Ime i prezime Profesora: Nevena Lazarević

Mjesto rođenja: Prijedor

Datum rođenja: 09.03.1980.

E-mail: nenaestetik@yahoo.com

Mjesto stalnog boravka: Banja Luka

Obrazovanje:

2015. : Farmaceutsko – fizio-terapeutsku školu u Beogradu, smjer kozmetički tehničar

Specijalizacija: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, oblast: Medicinska estetika

Izbori i zvanja:

Asistent: VŠ “Koledž kozmetologije i estetike”, oblasti:„Medicinski protokoli u primjenjenoj kozmetologiji i estetici“, „Koloidna hemija (Industrijska farmacija i kozmetologija)“ i „Estetika“ za predmete: „Uvod u primjenjenu kozmetiku i vještine“, „Estetske procedure i vještine“, „Kozmetičke terapijke procedure i vještine“, „Kozmetologija II“, „Kozmeto - terapijske procedure II i vještine“, „Kozmeto - terapijske procedure III i vještine“ i „Dekorativna kozmetika i estetika kose“

Publikacije:

1. Mazić S. , Mazić Radovanović S. , Vujasinović N. „ Estetske procedure”
2. Mazić S. , Mazić Radovanović S. , Đujić M. , Vujasinović N. “Estetska nega II”

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više