Profesor Kremenović Ostoja

 

Lični podaci

Prezime i ime

Profesora:

Kremenović Ostoja

Mjesto rođenja:

Datum rođenja :

Državljanstvo:

Bistrica, Banja Luka

11.12.1949

BiH

Kućna adresa :

Telefon :

E-mail:

Makisma Gorkog br. 17 a

065/510-108

o.kremenović@yahoo.com

Adresa na poslu:

Telefon:

Mjesto stalnog boravka :

OBRAZOVANJE

1978.

Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, oblast: Pravo

1991.

Magistratura

Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, oblast: Radno pravo i upravljanje,

Tema rada: “Privremene mjere društvene zaštite, samoupravnih prava i društvene svojine”

2014.

Doktorat

Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, oblast: Lokalna samouprava i upravljanje, Tema doktorske disertacije: “Pravno-ekonomski aspekti organizacje lokalne samourave s naglaskom na riješenje Brčko distrikt Bosne i Hercegovine”

IZBORI U ZVANJA

2006.

2007.

Docent

Fakultet poslovne ekonomije Laktaši-B.Luka, predmet: Komunalni menadžment

Fakultet zdravstvene njege B.Luka; predmeti: Sanitarno ekološko zakonodavstvo I nadzor, Zdravstveno osiguranje.

Fakultet kozmetologije i estetike, Banja Luka, predmet: Pravo i etika

PUBLIKACIJE

1. “ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA sa komentarom i presudama Evrospkog suda pravde”, godina 2015., izdavač ZAMM consulting Sarajevo.

2. “Lokalna samouprava”, Banja Luka, 2006. (knjiga).

3. “Kancelarijsko poslovanje”, Banja Luka, 2005. (knjiga).

4. “Menadžment lokalne samouprave”, Banja Luka, 2004. (knjiga).

5. “Propisi o ličnom statusu građanina u BiH”, Banja Luka, 2004. (knjiga).

6. “Lokalni izbori 2000. godine”, Banja Luka, 2000. (knjiga).

7. “Zbirka propisa o lokalnoj samoupravi i teritorijalnoj organizaciji”, Banja Luka, 2000. (knjiga).

8. “Zbirka propisa o državljanstvu”, Banja Luka, 2000. (knjiga).

9. “Hronika jedne supervizije”, Brčko, 1999. (knjiga).

10. “Zbirka propisa o privatizaciji”, Banja Luka, 1999. (knjiga).

11. “Priručnik za primjenu propisa u kancelarijskom poslovanju”, dva izadanja, Banja Luka,

1997. i 1999 . (knjiga).

PROJEKTI