15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Profesor Ostoja Kremenović

Ime i prezime Profesora: Ostoja Kremenović

Mjesto rođenja: Bistrica, Banja Luka

Datum rođenja: 11.12.1949.

Adresa: Maksima Gorkog br. 17 a

Telefon: 065/510-108

E-mail: o.kremenović@yahoo.com

Obrazovanje:

1978. : Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, oblast: Pravo

1991. Magistratura: Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, oblast: Radno pravo i upravljanje,
Tema rada: “Privremene mjere društvene zaštite, samoupravnih prava i društvene svojine”

2014. Doktorat: Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, oblast: Lokalna samouprava i upravljanje,
Tema doktorske disertacije: “Pravno-ekonomski aspekti organizacje lokalne samourave s naglaskom na riješenje Brčko distrikt Bosne i Hercegovine”

Izbori u zvanja:

2006. : Fakultet poslovne ekonomije Laktaši-B.Luka, predmet: Komunalni menadžment

2007. : Fakultet zdravstvene njege B.Luka; predmeti: Sanitarno ekološko zakonodavstvo I nadzor, Zdravstveno osiguranje.

Docent: Fakultet kozmetologije i estetike, Banja Luka, predmet: Pravo i etika

Publikacije

1. “ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA sa komentarom i presudama Evrospkog suda pravde”, godina 2015., izdavač ZAMM consulting Sarajevo.
2. “Lokalna samouprava”, Banja Luka, 2006. (knjiga).
3. “Kancelarijsko poslovanje”, Banja Luka, 2005. (knjiga).
4. “Menadžment lokalne samouprave”, Banja Luka, 2004. (knjiga).
5. “Propisi o ličnom statusu građanina u BiH”, Banja Luka, 2004. (knjiga).
6. “Lokalni izbori 2000. godine”, Banja Luka, 2000. (knjiga).
7. “Zbirka propisa o lokalnoj samoupravi i teritorijalnoj organizaciji”, Banja Luka, 2000.
8. “Zbirka propisa o državljanstvu”, Banja Luka, 2000. (knjiga).
9. “Hronika jedne supervizije”, Brčko, 1999. (knjiga).
10. “Zbirka propisa o privatizaciji”, Banja Luka, 1999. (knjiga).
11. “Priručnik za primjenu propisa u kancelarijskom poslovanju”, dva izadanja, Banja Luka, 1997. i 1999 . (knjiga).

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više