Profesor Knežević Miroslav

 

Lični podaci

Prezime i ime

Profesora:

Knežević Miroslav

Mjesto rođenja:

Datum rođenja :

Državljanstvo:

Nikšić

16.08.1964.

Kućna adresa :

Telefon :

E-mail:

Njegoševa 10 13 81 4000, Nikšić

+382 690 268 76

knezevic.miroslav.nk@gmail.com

Adresa na poslu:

Telefon:

Mjesto stalnog boravka :

OBRAZOVANJE

2000. - 2003

Viša medicinska škola, Beograd

2005. - 2007.

Fakultet za uslužni biznis

2007. - 2011.

Magisterij

Fakultet za uslužni biznis

2011.

Doktorat

Fakultet za kulturu i medije Megatrend, Univerzitet u Beogradu, oblast: Komunikologija, Temadoktorskedisertacije: “Komunikološko-kulturološkedimenzijeprocesamedijacijesaprimerimaizprakse u CrnojGori”

IZBORI U ZVANJA

2017.

Docent

VŠ “Koledžkozmetologije i estetike”, oblast: Estetika, predmeti: “Teorijaforme i likovnakultura”, “Dekorativnakozmetika”, “Estetikatijela i kose”.

PUBLIKACIJE

1. Medijacijakao instrument pomirenja, MiroslavKnežević, časopisDefendologija, Nikšić2016

2. Stavovistudenata o obrazovanjustrukovnihzdravstvenihradnika, Janić L, Knežević M i Đorđević J, Godišnjakfakultetazakulturu i medije, Beograd 2015.

3. Praktikum „Medijacija u privrednimsporovima“ zastudentePravnogfakulteta, AnetaSpaić i MiroslavKnežević, NarodnabibliotekaCrne Gore Cetinje2012.

4. Prirucnikzaobukumedijatora u privrednimsporovima (koji je preveden i namakedonskijezik), MiroslavKnežević, NarodnabibliotekaCrne Gore Cetinje, 2010.

PROJEKTI