15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Profesor Knežević Miroslav

Ime i prezime Profesora: Knežević Miroslav

Mjesto rođenja: Nikšić

Datum rodjenja: 16.08.1964.

Kucna adresa: Njegoševa 10 13 81 4000, Nikšić

Telefon: +382 690 268 76

E-mail: knezevic.miroslav.nk@gmail.com

Obrazovanje:

2000. - 2003. : Viša medicinska škola, Beograd

2005. - 2007. : Fakultet za uslužni biznis

2007. - 2011. Magisterij: Fakultet za uslužni biznis

2011. Doktorat: Fakultet za kulturu i medije Megatrend, Univerzitet u Beogradu, oblast: Komunikologija,
Tema doktorske disertacije: “Komunikološko-kulturološke dimenzije procesa medijacije sa primerima iz prakse u Crnoj Gori”

Izbori i zvanja:

2017. Docent: VŠ “Koledž kozmetologije i estetike”, oblast: Estetika, predmeti: “Teorija forme i likovna kultura”, “Dekorativna kozmetika”, “Estetika tijela i kose”.

Publikacije:

1. Medijacija kao instrument pomirenja, Miroslav Knežević, časopis Defendologija, Nikšić 2016. 2. Stavovi studenata o obrazovanju strukovnih zdravstvenih radnika, Janić L, Knežević M i Đorđević J, Godišnjak fakulteta za kulturu i medije, Beograd 2015.
3. Praktikum „Medijacija u privrednim sporovima“ za studente Pravnog fakulteta, Aneta Spaić i Miroslav Knežević, Narodna biblioteka Crne Gore Cetinje 2012.
4. Prirucnik za obuku medijatora u privrednim sporovima (koji je preveden i na makedonskijezik), Miroslav Knežević, Narodna biblioteka Crne Gore Cetinje 2010.

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više