DEFICITARNI KADROVI U CIJELOJ BIH I REGIONU

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA VŠ ,,KOLEDŽ KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE,,Banja Luka


DEFICITARNI KADROVI U CIJELOJ BIH I REGIONU

Diplomirani kozmetolozi - terapeuti- estetičari među najtraženijim zanimanjem u cijeloj BiH


Deficitarni kadar potreban tržištu


Prema službenim podacima sa Zavoda za zapošljavanje u više od 100 opština i gradova u BiH 31.12.2014. godine na evidenciji nezaposlenih visokoobrazovanih kadrova nije bilo ni jednog Diplomiranog kozmetologa-terapeuta-estetičara. Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“  Banjaluka koja jedina na Balkanu ima licencu za školovanje ovih kadrova, to je znak da je ovaj kadar potreban tržištu cijele RS, ali i šire.
S ciljem prevazilaženja tog deficita stručnog kadra Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka upisuje 10-tu generaciju.
Posebno nam je važno istaći da smo mi strukovni studiji kojeg sada potenciraju i RS i BiH, ali i Evropske zemlje jer praktična zanimanja sa VSS su jako popularna i omogućavaju studentima brzo zaposlenja sa već obavljenom stručnom praksom. Na našem Koledžu praksa sačinjava 40% nastave.


Odvojiti nauku od kurseva i tehničara


Cilj školovanja studenata da kroz strukovno obrazovanje steknu naučna saznanja o sastavu preparata za njegu lica i tijela, zaštiti kože i određivanje kozmeto-terapijskih procedura i protokola za razne vrste kože.
Tek posledica tog sistema je praktična nastava gdje se sve procedure u njezi lica i tijela uče, primjenjuju i usavršavaju. Visoko obrazovanje se mora odvojiti od srednjeg obrazovanja i kurseva koji su preplavili BiH i u toj situaciji nekompetentni ljudi rade na ljudskoj koži kao jednom od najvažnijih organa, što je nedopustivo. Nestručan rad može biti jako opasan i zbog toga je bitno da na koži rade visokoobrazovani kadrovi, što će se ubrzo to morati riješiti  i zakonski.
Resorno Ministarstvo prosvjete i kulture RS je rješenjem  rješenjem br.07.023/612-207-2/11 od dana 02.09.2011.godine  VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ licenciralo studijski program kozmetologija i estetika. Time je registrovala da se u RS i BiH izučava primijenjena kozmetologija kao logičan slijed nastavka školovanja kozmetičkih tehničara, ali i srodnih zanimanja.
S druge strane nametnuta je potreba i zakonska obaveza da visokoobrazovani kadrovi diplomirani kozmetolozi-terapeuti-estetičari prema svojim kompetencijama rade na prevenciji ljudskog zdravlja, a prije svega kože i da vode kozmetoterapijske procedure i protokole. Tako da će u budućoj sistematizaciji radnih mjesta zadatak kozmetologa kao kompetentnih stručnjaka biti da vode poslove u kozmetičkim salonima,  wellness centrima, medicinskim centrima i drugim institucijama gdje se primjenjuje kozmetologija i rad na uljepšavanju i terapiji ljudske kože.
Sistematizacijom radnih mjesta dogodiće se protjerivanja neznanja, a do tada je potrebno izvršiti školovanje potrebnog broja kadrova kako bi se zadovoljilo tržište.
Polazeći od činjenice da u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i susjednim državama Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj kao i širem regionu ne postoji ovakva niti slična visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova iz naučne oblasti priminjenjene kozmetologije,  ukazala se opravdana potreba za obrazovanjem kadrova iz ove oblasti koji će iz godine u godinu biti sve potrebniji na tržištu.

 

PET OSNOVNIH OSOBINA KOLEDŽA KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE

  • JEDINSTVEN- jedini fakultet iz ove oblasti u Jugositočnoj Evropi
  • STRUKOVNI  STUDIJI  – jedan od dva strukovna studija u RS
  • PRAKTIČAN- 40% PRAKTIČNE NASTAVE U NASTAVNOM PROCESU
  • ATRAKTIVAN- fakultet koji postaje sve atraktivniji zbog potreba ljudi o brizi za zdravljem i ljepotom
  • ZNANJE- visok stepen potrebnih znanja

 

PET GLAVNIH PREDNOSTI KOJE DONOSI STUDENTIMA

  • BRZO ZAPOSLENJE- deficitaran kadar u RS i BiH
  • OSPOSOBLJENOST- kroz veliki procenat prakse spremni odmah za tržište
  • KOMPETENTNOST- spremnost za nadzor nad branšom njege kože i estetike i terapije tijela
  • KONKURENTNOST VAN BIH- diplome su priznate van BiH
  • PRENOŠENJE ZNANJA- rad u školama i na fakultetima
Predupisne prijave: slati na fakultetkozmetologijeestetike@gmail.com.