aktuelnosti


Raspisan konkurs za upis studenata na Koledžu kozmetologije i estetike Banjaluka u studentsku 2018/19. godine

 

Studiji sa praktičnom nastavom, garancija za zaposlenje

 

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka raspisala je konkurs za upis studenata u studentsku 2018/19. Godine.  Pored 13-te generacije brucoša na trogodišnjim studijima Koledž upisuje i 4. generaciju studenata na novi specijalistički studijski program- Kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova.    
Od 2006. godine realizuje nastavu na trogodišnjem studijskom programu- kozmetologija i estetika za zvanjem kozmetolog – terapeut - estetičar, a od 2015. godine i specijalistički studijski program u kojem obrazuje specijaliste primjenjene kozmetologije i estetike.
Nakon završetka specijalističkih studija diplomci će dobiti 240 ECTS bodova i ponijeti zvanje specijalista primjenjene kozmetologije i estetike, što je potpuno novo zanimanje i zvanje u Jugoistočnoj Evropi, a koje je dosta traženo, a ima najviše kompetencije u primjenjenoj kozmetologiji.
Ova Visokoškolska ustanova može se pohvaliti time da veliki broj svršenih diplomaca odmah pronalazi svoje zaposlenje što je danas jako rijedak slučaj.
Prema riječima osnivača i direkorice Koledža Jane Marinković Nikoletić uvođenjem ferijalne prakse i pojačavanjem redovne praktične nastave studenti se od početka studija osposobljavaju se za rad na tržištu i postaju samostalni za rad nakon diplomiranja.
„Drago nam je da su prepoznati napori naše visokoškolske ustanove koja već 10 godina  izvodi praksu na fakultetu i ona prema nastavnom planu i programu zauzima oko  40% nastave, tako da su naši svršeni diplomci nakon studija spremni za tržište što poslodavci jako cijene i traže. Imamo informacije sa terena koji govore da je preko 95 % diplomiranih studenata počelo da radi“, rekla je Marinković Nikoletić.
Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade, ali odakle nam sve više dolaze i studenti (Slovenija, Hrvatska, Poljska, Švajcarska)

 

Ant 1: ZAPOSLENJE
Kozmetolog terapeut-estetičer nakon studija može da radi u svim centrima za primijenjenu kozmetologiju: klinikama, banjskim centrima, wellness centrima, spa centrima, salonima, sportskim centima, rehabilitovanim centima u srednjim školama i na fakultetu. Sa završenim specijalističkim studijima osim predhodnih kompetencija svršeni specijalisti imaju mnogo šire kompetencije od najjednostavnijih do najsloženijih metoda primjene kako manuelne tako i aparaturne. Posebno ističemo da učestvuju u nastavnom procesu kao profesori.

 

Ant 2: OBEZBJEĐENA STANARINA I ISHRANA
Svim redovnim studentima koji dolaze sa udaljenosti većoj od 35 km od Banjaluke u okviru posebnog paketa školarine Koledž obezbjeđuje smještaj i ishranu u vrijeme trajanja predavanja.