STUDIJSKI PROGRAMI

Koledž kozmetologije i estetike Banja Luka

OSNOVNI STUDIJI

Koledž kozmetologije i estetike Banja Luka

SPECIJALISTIČKI STUDIJI

KOZMETOLOGIJA I ESTETIKA 180 ECTS

- Osnovni studiji - traju tri godine

 

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka, od 2006. godine realizuje trogodišnji studijski program poslije čijeg završetka studenti ponesu zvanje kozmetolog – terapeut – estetičar. S obzirom da se radi o jako deficitranom zanimanju u cijelo BiH, ali i regionu svake godine je veliki broj zainteresovanih kandidata za upis na osnovne studije. Drago nam je da su prepoznati napori naše visokoškolske ustanove, a važna činjenica je da se na fakultetu izvodi praktična nastava i ona prema nastavnom planu i programu zauzima više od 40% nastave, tako da su svršeni diplomci nakon studija spremni za tržište što poslodavci jako cijene i traže. Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade, ali odakle nam sve više dolaze i studenti (Slovenija, Hrvatska, Poljska, Švajcarska)“, rekli su na ovoj visokoškoslkoj ustanovi.

KOZMETOLOGIJA I ESTETIKA 240 ECTS

- Specijalistički studiji- traju jednu* ili četiri godine.

 

Specijalistički studijski program- Kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova dobio je dozvolu za rad 2015. godine i sprovodi se od te godine. Nakon završetka specijalističkih studija diplomci će dobiti diplomu sa 240 ECTS bodova i ponijeti zvanje specijalista primjenjene kozmetologije i estetike, što je potpuno novo zanimanje i zvanje u Jugoistočnoj Evropi, a koje je dosta traženo, a ima vrlo značajne kompetencije. Na novi studijski program mogu se upisati učenici koji su završili srednju četverogodišnju školu ili studenti sa završenim trogodišnjim srodnim studijskim programom, a poseban akcenat je na oblasti kozmetologije kao što su studiji kozmetologije i estetike u Banjoj Luci i odsjeka Visokih zdravstvenih škola strukovnih studija u regionu čiji svršeni diplomci mogu nastaviti studije u Banjaluci. Upisati se mogu svi koji su završili medicinski ili tehnološki fakultet te srodni odsjek na nekim drugim univerzitetima.

NUTRICIONIST

With a focus on patient care skills and life-long learning, graduates of the Patient Care Technician program will be positioned to have the skills and dispositions needed to effectively meet workplace demands. Prior to graduation, students are required to complete 60 hours in a health care setting which provides hands on training in the field. Clinical Sites require students to have completed a criminal background check and medical examination and may also require a drug screen, proof of immunizations or other requirements.

MASER

Palm Beach Academy's Massage Therapy Program exceeds the requirements set by the Florida Board of Massage Therapy to qualify and prepare students for the approved state licensure tests. Each student will be presented the knowledge and instructed on the skills necessary to enter the field of massage therapy as an entry-level Licensed Massage Therapist (LMT).

Practiced for thousands of years as a healing art, Massage Therapy has moved from a luxury for some in the U.S. to a necessity for many. Massage Therapists have a unique roll in human touch. When the skills of a competent therapist are applied to their client for the sole purpose of the client's health and well being, it has been proven to have many healing benefits. Most of our students come to us for a formal study of the body to expand and enhance their natural inclination to knead the muscles of their family and friends.

ESTETIČAR

Palm Beach Academy's Cosmetology Program blends the technical training necessary with the artistry desired by so many salons and spas. Our graduates will be prepared to practice competently and confidently as an entry-level cosmetologist immediately upon graduation and successful completion of the state licensure exam. Our program was designed to meet all of the requirements for Florida State licensure.

Skin Care Program

Palm Beach Academy's Skin Care Program blends technical training with a holistic approach to skin care including basic therapeutic massage techniques, hair removal, make-up artistry, aromatherapy, as well as general business practices. Our graduates are prepared for the dynamic growing field of skin care and its allied modalities as an entry-level esthetician. Our program was designed to meet and exceed all of the requirements for Florida state licensure. We feel this additional education graduates a well rounded and prepared professional esthetician.

Today's professional estheticians need a solid core of education in the anatomy, physiology, pathology and analysis of the skin. The curriculum at the Palm Beach Academy immerses students in a serious study of the skin along with the practice of effective skin treatments and services.

RIJEČ OSNIVAČA

south florida cosmetology careers

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA VŠ „KOLEDŽ KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE” BANJALUKA je nastao kao potreba za sistematskim obrazovanjem u smislu razvoja, savremene primjene novih znanja i tehnologije iz oblasti kozmetologije i estetike u široj regiji. Suština našeg rada je uspostavljanje novih sistema vrijednosti u kojem znanje i posebne vještine iz ove oblasti podižu društveni položaj i kvalitet života pojedinca i društva u cjelini. Pametni, talentovani, vrijedni i odvažni studenti imaju mogućnost sticanja fakultetskog obrazovanja prema evropskim standardima koji obezbjeđuje sigurnu perspektivu i budućnost. Sticanje praktičnih i teorijskih znanja na najsavremeniji način je imperativ rada KOLEDŽA KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE koji realizuje dva studijska program: kozmetologija i estetika 180 ECTS i kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova. Prva smo visokoškolska ustanova koja je od školovala stručnjake koji predaju stručna I teorijska znanja učenicima i studentima iz oblasti kozmetologije, te su se mnogi zaposlili u srednje škole i matični fakultet kao nastavni kadar.Možemo se pohvaliti stučnim I kvalitetnim nastavnim kadrom sa najvećim referencama stručne javnosti u širem regionu.

 

IDEJNI TVORAC I OSNIVAČ

Jana Marinković Nikoletić, specijalista primijenjene kozmetologije I estetike

odgovori na vaša pitanja?

Gdje se mogu zaposliti nakon završetka studija?
Kozmetolog terapeut-estetičer nakon studija može da radi u svim centrima za primijenjenu kozmetologiju: klinikama, banjskim centrima wellness centrima, spa centrima, salonima, sportskim centima, rehabilitovanim centima itd. Sa završenim specijalističkim studijima pored gore navedenih kompetencija svršeni diplomci mogu da rade u školama i na fakultetima u nastavi, što je prvi stručni kadar iz oblasti primjenjene kozmetologije u regionu. Što se tiče stručnosti i kompetencija kozmetolozi se razlikuju od drugih upravo po tome što njihove kompetencije odgovaraju najsavremnijim dostignućima u primijenjenoj kozmetologiji jer pored praktičnih znanja iza njih stoji vrlo kvalitetni naučni dio znanja.
Da li su diplome priznate van granica BiH?
Diplome Koledža su priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade, ali odakle nam sve više dolaze i studenti (Slovenija, Hrvatska, Poljska, Švajcarska). Proces nostrifikaicje propisan je važećim zakonima u zemljama širom svijeta, a naše informacije pokazuju da se diplome Koledža bez problema nostrifikuju u zemljama regiona, EU i šire.
Da li mogu vanredno da studiram kozmetologiju?
Nastava na Koledžu se može pohađati redovno i vanredno (uz rad). Važno je napomenuti da je praktična nastava obavezna i izvodi se na visokoškolskoj ustanovu u 100% fondu časova, a teorijska nastava u minimalnim zakonskim okvirima u skladu sa Bolonjskim procesom. O svim vidovima studiranja, organizaciji nastave i dr. kandidati dobijaju informacije na intervju.
Šta je potrebno od dokumentacije za upis na Koledž?

Za upis u prvu godinu studija na trogodišnji ili četverogodišnji studijski program osnovnih studija je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:

- rodni list,

- svjedočanstva četiri razreda srednje škole,

- diploma o završenoj srednoj školi,

- 2x fotografije,

- potvrdu o prebivalištu (CIPS).

Ukoliko se vrši prepis sa druge visokoškolske ustanove ili upis nakon završetka osnovih studija srodniih programa, za upis na Koledž je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:

- rodni list,

- diploma o završenom srodnom studijskom programu

- ispis ocjena osnovnih studija

- ovjeren studijski program osnovnih studija

- 2x fotografije,

- potvrdu o prebivalištu (CIPS).

*ostalu potrebnu dokumentaciju i zahtjeve popunjavate na šalteru studentske službe.

Koja zvanja dobijam kada završim Koledž?

- KOZMETOLOG- TERAPEUT- ESTETIČAR je zvanje koje se dobija nakon završetka trogodišnjih studija koji se na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka izvodi od 2006. godine

 

- SPECIJALISTA PRIMIJENJENJENE KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE je zvanje koje se dobija nakon završetka četverogodišnjih studija koji se na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka izvodi od 2015. godine